Bella Nghi Son Hotel – Khách Sạn Bella Nghi Sơn

Loại Phòng

Bella Hotel có tổng số 52 phòng trong đó Bella village với 12 căn hộ cao cấp, yên tĩnh, biệt lập và 40 phòng nghỉ hạng trung nâng cấp cải tạo từ khu cũ của khách sạn Phú Quý (là khách sạn đầu tiên trong khu vực) đều nằm giữa những khu vườn xanh mát.